Skip to main content

Avís legal

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les dades següents: L'EMPRESA titular del lloc web (d'ara endavant, L'EMPRESA) posa a la vostra disposició la informació següent:

  • La seva denominació social és: Saned SA
  • El seu CIF és: B62268214
  • El seu domicili social és a:C/Isern, 55 – 08302 Mataró (Barcelona)

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte
que detallem a continuació:

Alta calidad, comedor infantil

1. Condicions generals d'ús del web i la seva acceptació

Aquest avís (d’ara endavant, l’“Avís Legal”) regula l’ús del servei d’accés i utilització del web https://saned.net/ que Saned (d’ara endavant, “L’EMPRESA”), posa a la vostra disposició.

La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari del web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada per L’EMPRESA en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al lloc web.

L’EMPRESA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració dels continguts i els serveis del web, així com les condicions requerides per a la seva utilització quan això sigui convenient per a la seva millor prestació.

El contingut del present lloc web està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.
Aquests continguts hauran de ser usats de forma correcta i licitada per l’usuari i, en particular, queda obligat a utilitzar aquests continguts de forma diligent, correcta i lícita.

No es poden fer servir els continguts de forma contrària a la llei, a la moral o als bons costums acceptats en ordre públic. Està prohibida la transmissió de qualsevol tipus de dades que vostè pugui realitzar a aquest lloc web, o a d’altres pertanyents a terceres entitats els links de les quals podrà trobar dins d’aquest lloc web, que atempti contra els drets de propietat de tercers, siguin obscens, pornogràfics, difamatoris, de caràcter amenaçador o material que pugui ser considerat delicte o manca en virtut del vigent Codi Penal. Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) llevat que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.

2. Objecte

Mitjançant el lloc web, L’EMPRESA facilita als usuaris i socis informació de diversos serveis i continguts posats a disposició per l’EMPRESA.

3. Condicions d'accés i utilització del lloc web

3.1. Caràcter gratuït de l’accés i la utilització de la web

La utilització del lloc web té caràcter gratuït. No obstant això, si algun servei subministrat per L’EMPRESA a través del web està subjecte al pagament d’un preu, es realitzarà en la forma que es determini en les contractacions corresponents.

3.2. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del web haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis de sol·licitud d’informació. De la mateixa manera, cal mantenir la informació facilitada a L’EMPRESA actualitzada. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a l’EMPRESA o a tercers per la informació que faciliti.

3.3. Obligació de fer un ús correcte del lloc Web

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc Web de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir-ne la normal utilització del lloc web els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic de l’empresa o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).

4. A l'apartat bloc els usuaris de la pàgina poden llegir notícies i comunicacions relacionades amb la nostra activitat professional.

Mitjançant aquest Blog els usuaris poden comentar, prèvia revisió del contingut per part de prestador de servei, d’acord amb allò establert a l’art 16 LSSI. L’EMPRESA no tracta cap tipus d’informació ni dada de caràcter personal a través d’aquest Blog, llevat dels que siguin necessaris per complir les obligacions legals.

5. Copyright i marques registrades

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la web són propietat de L’EMPRESA o de tercers, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al web i/o als serveis de l’àrea del client atribueixi a l’usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius. Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de L’EMPRESA o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari, en virtut del que estableix aquest Avís Legal, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts més enllà del que estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.

6. Responsabilitats per danys i perjudicis

L’usuari del lloc web o de qualsevol de les pàgines web de terceres empreses, incloses al website o amb un accés mitjançant un link des del mateix, serà responsable dels Danys i Perjudicis que L’EMPRESA pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions derivades establertes en aquest Avís Legal.

7. Limit de responsabilitat

7.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del lloc web.

L’EMPRESA no garanteix la disponibilitat del funcionament dels serveis del web.
Quan això sigui raonablement possible, L’EMPRESA advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web. L’EMPRESA tampoc no garanteix la unitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva inhabilitat, i en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar els Serveis i accedir a les diferents pàgines web des de les quals es prestin els serveis.

7.2. Privacitat i seguretat en la utilització del lloc web.

L’EMPRESA no garanteix la privacitat i la seguretat de la utilització del web, no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat.

7.3. Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts.

L’EMPRESA no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic de l’usuari (programari i maquinari) o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats en aquest.

De la mateixa manera, l’empresa, eludeix tota responsabilitat en els supòsits de fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte de demora en l’operació de transmissió, fallada del sistema o línia, així com en el contingut, l’exactitud i les opinions expressades i altres connexions subministrades per aquests mitjans.

L’EMPRESA no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, ni tampoc garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts. Aquest lloc web pot establir enllaços a altres pàgines web que pertanyen a tercers sobre els quals L’EMPRESA no té cap control. En aquests supòsits L’EMPRESA no assumeix cap responsabilitat ni compromís sobre la informació continguda en aquestes pàgines ni dels serveis o productes que s’hi inclogui o s’ofereix.

7.4. Deure col·laboració amb les Autoritats Competents.

En cas que una autoritat judicial comuniqui a L’EMPRESA o tingui coneixement efectiu de l’existència d’una informació il·lícita continguda a la web o que lesioni béns o drets d’un tercer susceptible d’indemnització, L’EMPRESA col·laborarà amb els organismes competents per a la identificació de les persones responsables d’haver publicat la informació il·lícita, i en tot cas, procedirà a retirar aquesta informació o fer-ne impossible l’accés.

7.5. Exclusió de responsabilitat.

L’EMPRESA EXCLOU QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN DEURE DIRECTA O INDIRECTAMENT A FETS NO GARANTITS EN VIRTUT DE LES ANTERIORS CLÀUSULES 7.1, 7. i 7.4.

8. Política de protecció de dades

L’EMPRESA té establerta una política de privacitat pel que fa a les dades de caràcter personal, que recull, tracta o custòdia, clarament definida en la política de privacitat.

9. Duració

L’EMPRESA podrà interrompre el servei del lloc web no obstant, està autoritzada a donar per acabada o suspendre la prestació dels serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, L’EMPRESA advertirà prèviament la finalització o la suspensió de la prestació dels serveis del web.

10. Jurisdicció

Les parts, amb renúncia expressa del seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l’espanyola, i se sotmeten per a la resolució de tots els litigis que se’n poguessin derivar als jutjats i tribunals de Barcelona.

11. Legislació

Aquestes Condicions Generals es regeixen per les lleis espanyoles.

Queda prohibida la reproducció, còpia, distribució, transformació o modificació de continguts (textos, imatges, veus o estructura) llevat que es compti amb l’autorització expressa i per escrit del titular dels drets adquirits.